Komunikace s druhou stranou

 

 

Pomocí andělů navážu spojení s vašimi milovanými, kteří Vás opustili a přešli na druhý břeh, vrátili se domů. Doručím Vám jejich vzkazy a sami jim můžete poslat vše, co budete chtít a cítit. V tu chvíli budu pouze médiem, které Vám doručí vzkazy a zprávy z druhé strany.

Pokud chcete znát odpovědi na pět otázek a předat Vašim milovaným zemřelým Vaše vzkazy, doporučuji výklad na dálku. Při vícero otázkách je nutné opakované spojení. Zemřelá duše před komunikací překonává několik sfér, než se dostane do pozemské úrovně, kde společně komunikujeme za pomoci andělů. Duše má také pouze omezený čas na chvilkovou náštěvu. Z tohoto důvodu odpovídá na otázky heslovitě a tématicky. Tyto odpovědi podrobně rozvedou andělé pod dohledem Vašeho zemřelého předka.

-------druhá strana

Komunikace probíhá skrze automatické písmo a jasnomyšlení za pomoci archandělů Michaela, Rafaela a Azraela i za láskyplného dohledu nanebevzatého mistra Ježíše Krista. Archanděl Michael je strážce brány, dohlíží, aby prošla skutečně duše správného předka. Duši z Univerza přivede archanděl Azrael. Archanděl Rafael dohlíží s Ježíšem Kristem, aby komunikace proběhla harmonicky a v pořádku pro všechny zúčastněné.

Při komunikaci s duší také s anděly prověřím, zda se zemřelý předek nachází na správném místě, kde má být a byl v pořádku odveden archandělem Azraelem při opuštění duše z těla. Pokud duše není na správném místě, zprostředkuji za pomoci andělů správné odvedení, aby duše dosáhla pokoje a klidu.

Práci média, komunikaci s druhým břehem, praktikuji dle pravidel a učení Doreen Virtue, které mi byly předány na certifkovaném semináři jejím synem Charlesem Virtue. Praktickou část komunikace jsem měla tu čest velmi podrobně poznat při časté komunikaci se svým zemřelým dědečkem.

Výklad na dálku: 1.000,- Kč (dvě strany textu a více)

POSELSTVÍ OD VAŠICH ZVÍŘÁTEK

Andělé Vám také umožní spojení s Vaším zvířátkem, které již není mezi Vámi v pozemské rovině. Dozvíte se také, zde se někdy ještě do pozemské roviny vrátí či se setkáte při návratu do Univerza, až nastane Váš čas.
Cena 500,- Kč, pro další podrobnosti mne kontaktujte.

Chcete se objednat nebo máte dotaz? Napište do níže uvedeného formuláře.