OBECNÉ PODMÍNKY

 

 

OBECNÉ PODMÍNKY TERAPIE NA DÁLKU

Terapie na dálku nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc.

Klient je zodpovědný sám za sebe, své myšlenky, činy i skutky.

Klient zná ceník a sám si určuje délku a typ terapie.

Terapie se hradí předem na uvedené číslo účtu, které je přesně specifikováno po obdržení objednávky.

Po objednání dojde k ujednání témat, kterých se bude terapie týkat.

Andělé mají vždy na úvod terapie doplňující otázky. Vědí, co se u každého klienta děje. Chtějí ale, aby byl klient součástí terapie tím, že specifikuje své odpovědi, pocity i myšlenky. Takto dochází k propojení s terapií, která probíhá na dálku.

--------hotspot

Na svém fyzickém těle vždy cítím a vnímám průběh očisty. Takto Vám můžu následně zprostředkovat a specifikovat energická oslabení, která se projevují u Vás na fyzické rovině. Konkrétně Vám vždy popíšu, jak andělská očista na dálku probíhala a v jakých oblastech.

Jsem certifikovaný andělský průvodce a médium, které nabízí profesionální a odborné andělské vedení.

Dokončení práce vždy probíhá po obdržení souhlasu andělů, že je práce již v pořádku a může být odeslána klientovi.

Každá práce na dálku obsahuje odpovědi, vedení, doporučení, jak postupovat dál, co změnit.

Každý klient má právo volby. Je tedy na každém, co se z terapie rozhodne aplikovat a začlenit do svého života. Každý klient je zodpovědný sám za sebe, osobním uchopením také za finální výsledek terapie.

Terapie nezahrnuje konzultaci s klientem, jaké pocity má po terapii, co říká na sdělení andělů, jak se cítí v dalších dnech po terapii.

---------hotspot

V průběhu harmonizace při terapii dochází k očistě mysli. Pokud klienta trápí dlouhodobě některé myšlenky, může se očista projevit na fyzickém těle. Každý na terapii reaguje jiným způsobem. Záleží na citlivosti a vnímání energií. Někdy po terapii přichází dočasná únava, bolest hlavy či jiné fyzické projevy. Dokončená terapie si může sedat časově i několik dní, kdy se může fyzické oslabení dočasně projevit. V tomto případě si sám klient určuje, zda průběh dozvuku zvládne sám, či vyhledá odbornou lékařskou pomoc.

Terapie je dobrovolná, na vlastní zodpovědnost. Přináší energické vedení, úlevu, harmonizaci a zprostředkování pravdy. Rady přinášejí obecné informace, které mají schopnost napomoci psychické a duchovní pohodě. Žádná z metod nenahrazuje léčbu fyzických, psychický nebo jiných zdravotních obtíží. Rady slouží k osobnímu rozvoji.

Po terapii je důležité, aby klient přijal doporučené změny a začlenil je do svého života. Tak se dosáhne 100 % úspěchu. Pokud cokoli klient neaplikuje, případně nepřijímá, výsledek nebude finální. Za toto terapeut nenese zodpovědnost.

Mgr. Eva Laštovičková

 

Chcete se objednat nebo máte dotaz? Napište do níže uvedeného formuláře.